LLEIDANOTICIES.COM - Logo

El diari digital de Lleida!

13/04/2024

::


Condicions d'ús

Responsabilitat en l'ús del Web per part de l'usuari
L'Usuari és l'únic responsable de les infraccions en les que es pugui caure o dels perjudicis que pugui causar per la utilització del Web, quedant el titular del Web, els seus socis, entitat del grup, col.laboradors, empleats i representants, exonerats de qualsevol mena de responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l'Usuari.

L'Usuari és l'únic responsable davant qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial, iniciada per terceres persones contra el titular del Web basat en la incorrecta utilització per part de l'Usuari del Web. En el seu cas, l'Usuari assumirà les despeses i indemnitzacions que s'esdevinguin de possibles reclamacions o accions legals.


1.  OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ: aquestes són les condicions generals (d'ara endavant "condicions generals") que regulen l'accés, navegació i ús dels llocs web sota el domini www.lleidanoticies.com , així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d'ara endavant per "continguts" els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentment d’aquestes condicions, www.lleidanoticies.com en podrà establir de particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als usuaris a través del lloc web. S'entendrà que l'accés o la mera utilització del lloc web per part de l'usuari implica la seva adhesió  a les condicions generals que www.lleidanoticies.com tingui publicades cada vegada que hi  accedeixi i que estaran disponibles per als usuaris. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament aquestes condicions generals. En aquest sentit, s'entendrà per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el lloc web. Així mateix, a través del lloc web, www.lleidanoticies.com podrà habilitar terceres entitats perquè publiciten o prestin els seus serveis. En aquests casos, www.lleidanoticies.com no serà responsable d'establir les condicions generals i particulars a tenir en compte en la utilització, prestació o contractació d'aquests serveis per tercers i, per tant, no en podrà ser considerat responsable. Abans d'utilitzar i/o contractar aquests serveis específics prestats per www.lleidanoticies.com , l'usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a aquest efecte per www.lleidanoticies.com . La utilització i/o la contractació d'aquests serveis específics implica l'acceptació de les condicions particulars que els regulin en la versió publicada per www.lleidanoticies.com en el moment en què es produeixi aquesta utilització i/o contractació.

 

2. USUARIS: l'accés i/o ús del portal www.lleidanoticies.com atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, les condicions generals aquí reflectides. Les citades condicions seran aplicables independentment de les condicions generals de contractació que, si escau, resultin d'obligat compliment.

 

3. ÚS DEL PORTAL: el web www.lleidanoticies.com proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Girona Notícies o als seus llicenciadors, als quals l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre que sigui necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, i s’haurà de comprometre a fer-ne un ús diligent i confidencial. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que www.lleidanoticies.com ofereixi i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per  incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic;  difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de www.lleidanoticies.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. www.lleidanoticies.com es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, www.lleidanoticies.com no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES: www.lleidanoticies.com compleix les directrius de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vés-la  per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per a això, al costat de cada formulari de petició de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sol·licitar, www.lleidanoticies.com farà saber a l'USUARI l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, i l’informaràde la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, www.lleidanoticies.com informa que compleix la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic i li sol·licitarà el consentiment per al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials a cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL: www.lleidanoticies.com per ella mateixa o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines web, així com dels elements que contenen (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de www.lleidanoticies.com o bé dels seus llicenciadors. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat iIntel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de www.lleidanoticies.com. L'USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de www.lleidanoticies.com. Podrà visualitzar els elements del web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en les pàgines de www.lleidanoticies.com.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT: www.lleidanoticies.com no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS: www.lleidanoticies.com es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva web, com canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en la seva web.

 

8. OCUPACIÓ DE COOKIES: www.lleidanoticies.com podrà utilitzar ”cookies” per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI pel seu  lloc web. Les “cookies” s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les ”cookies” enviades per www.lleidanoticies.com, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als continguts.

 

9. ENLLAÇOS: En el cas que en el web es disposessin enllaços o hipervincles a altres llocs d'Internet, www.lleidanoticies.com no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas www.lleidanoticies.com assumirà cap responsabilitat pels continguts de cap enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 

10. DRET D'EXCLUSIÓ: www.lleidanoticies.com es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al seu web els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presentscondicions generals d'ús.

 

11. GENÈRICS: www.lleidanoticies.com perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva web i exercirà  totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA: www.lleidanoticies.com podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, i seran degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres també degudament publicades.

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ: la relació entre www.lleidanoticies.com i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals de Girona i els que corresponguin en cada cas.

© EDICIONS LLEIDA NOTICIES.


Traducir con Google Translate

Bandera Inglaterra Bandera de España Bandera de Catalunya Bandera de Francia


Salles Hotels Cala del Pi cat

Comunicados

El congreso OPTOM 2024 destaca la importancia del reto del aumento de la miopía infantil y juvenil

Comunicados  -  13/04/2024  |  En la sesión plenaria del sábado del congreso OPTOM 2024 se disertó sobre la importancia del control de la miopía en las etapas infantil y juvenil

Isabel Díaz Ayuso visita en Madrid el Atos Integration Testing Lab para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024

Comunicados  -  12/04/2024  |  El proyecto replica con precisión el entorno TI que se desplegará en París y prestará servicios esenciales a todas las partes interesadas en el evento, incluido atletas, entrenadores, comentaristas, aficionados y socios organizadores

El nuevo spot de InLac anima a consumir alimentos lácteos de origen nacional

Comunicados  -  12/04/2024  |  "Javi" es el niño protagonista de este spot con el que InLac promueve el consumo de alimentos lácteos de origen nacional para favorecer el relevo generacional, la continuidad del sector nacional y garantizar el futuro socioeconómico del medio rural

Marta Ciruelos revoluciona el diseño web con un enfoque personalizado y creativo

Comunicados  -  12/04/2024  |  Compromiso con la individualidad e innovación en el diseño de páginas web para ofrecer a los clientes experiencias digitales únicas

Alquiler de trasteros: la solución de almacenamiento de confianza, por Trasteros Godoy

Comunicados  -  12/04/2024  |  Descubriendo cómo los servicios de alquiler de trasteros ofrecen espacios seguros y adaptables para las necesidades de almacenamiento

Más de 1.300 congresistas en el acto de inauguración del congreso OPTOM 2024

Comunicados  -  12/04/2024  |  El presidente del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas y presidente del congreso, Juan Carlos Martínez Moral, con la presencia e intervención de Arantxa Priede Leza, directora de Negocio de IFEMA Madrid, han inaugurado el congreso OPTOM 2024

Luz de emergencia conectada LEDONE, un dispositivo de seguridad vial para reducir el riesgo de atropellos

Comunicados  -  12/04/2024  |  Con su innovadora luz de emergencia conectada LED ONE, Erum Vial está marcando la diferencia en la prevención de accidentes de tráfico

Euroinnova lanza su semana de las profesiones con una amplia oferta formativa e importantes becas

Comunicados  -  12/04/2024  |  El marketplace de referencia internacional en formación online pone en valor su gran catálogo de cursos para todo tipo de profesionales

Schneider Electric lanza el programa Materialize para la descarbonización de Alcance 3 de los recursos naturales

Comunicados  -  12/04/2024  |  Materialize une a las principales empresas de recursos críticos y materiales para reducir las emisiones de la cadena de suministro, orientando a los proveedores para que entiendan y apliquen estrategias de descarbonización. Aprovechando la experiencia de los asesores de Schneider Electric en materia de sostenibilidad, el programa ayudará a los proveedores a participar en acuerdos de compra de energía renovable (PPAs) a escala

Explorando el futuro de la inteligencia artificial: avances, aplicaciones y beneficios, por HITDIGITAL

Comunicados  -  12/04/2024  |  Descubriendo cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo con avances innovadores, aplicaciones prácticas y beneficios tangibles